TimeMaker תוכנה לניהול משימות - ניהול פרוייקטים
ניהול משימות ופרוייקטים
072-2423333
חפש

דורון דונט - מנכל 'בשמחה תמיד'

דורון דונט - מנכל 'בשמחה תמיד' במשוב על תוכנת טיימייקר לניהול משימותשתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'לשלוט על כמות משימות עצומה שתף עם החברים בטוויטר את 'לשלוט על כמות משימות עצומה